载入中…
相关文章
浅谈夯实中文基础和学习中华
 
您现在的位置: 幸氏家族网 >> 网站 >> 姓氏文化 >> 正文 
《中華字經》用字4000无一字相重
作者:郭保華    文章来源:网络转载    点击数:5479    更新时间:2011-12-02    

[转载]《中華字經》--郭保華教授編著韻文

 

 

转载原文: 《中華字經》用字4000无一字相重

 

“只学一篇韵文便识天下汉字”这句话说的似乎大了,但事实的确如此郑州大学郭保华教授用三

年多的时间将4000汉字著成一篇韵文《中华字经》全文共一千句,用字4000无一字相重,涵盖了百

科又韵语成章,高难度的写作换来了识字教材的全方位突破,小学6年的识字量,二个半月就可完

成。

《中华字经》是教育部语言文字应用研究所的“快速识字,提前阅读”课题的最新科研成果。该

成果被立项为全国教育科学规划“十五”研究课题,题目是“传统文化教育的现代价值研究与创新实

践”。《中华字经》及配套教材均为该成果的具体转化并被教育部语用所语言教学研究室作为“快速

识字、提前阅读特种教材”向全国及海外推广,是中国侨联指定的海外华人学习的汉语教材。

《中华字经》是一种超级识字教材,以四字一句、分门别类、字不重用、韵语连篇的方法编撰而

成。全文收录汉字4000个,涵盖了国家教育部、国家语委联合颁布的常用汉字和 HSK 考试大纲规定

的四级汉字。集识字、组词、习韵、正音、学知于一体,可使普通儿童学习4--6个月掌握一生常用的

全部汉字,并经教育部语言文字研究所实验基地、多家幼儿园所验证,经公证处公证,5岁儿童4个月

学完《中华字经》,巩固率为74.6%,即2984个字,提高现有识字速度的15--20倍。

 

 

 

Zhōng huá zì jīng 中华字经
dì yī bù fēn 第一部分


qián kūn yǒu xù yǔ zhòu wú jiāng xīng chén mì bù dǒu bǐng zhǐng

乾坤有序,宇宙无疆,星辰密布,斗柄指航。
zhòu bái yè hēi rì míng yuè liàng fēng chí xuě wǔ diàn shǎn léi xiǎng

昼白夜黑,日明月亮,风驰雪舞,电闪雷响。
yún téng zhì yǔ lù jié chén shuāng hóng ní xiá huī wù chén báo jiàng
云腾致雨,露结晨霜,虹霓霞辉,雾沉雹降。
chūn shēng xià zhǎng qiū shōu dōng cáng shí lìng yīng hòu hán lái shǔ wǎng
春生夏长,秋收冬藏,时令应候,寒来暑往。
yuǎn gǔ hóng huāng hǎi tián cāng sāng lù dì piāo yí bǎn kuài pèng zhuàng
远古洪荒,海田沧桑,陆地漂移,板块碰撞。
shān yuè wēi é hú pō dàng yàng zhí bèi kuàng yě dǎo sā wāng yáng
山岳巍峨,湖泊荡漾,植被旷野,岛撒汪洋。
bīng chuān dòng tǔ shā mò wò rǎng mù fēng shù sēn yán duō tān guǎng
冰川冻土,沙漠沃壤,木丰树森,岩多滩广。
niǎo fēi shòu zǒu lín qián yǔ xiáng jìng tài hé xié wù zhǒng ān xiáng
鸟飞兽走,鳞潜羽翔,境态和谐,物种安详。
xíng fēn shàng xià dào hé yīn yáng yōu míng yǎo miǎo tiān tǐ zhù zhāng
形分上下,道合阴阳,幽冥杳渺,天体著彰。
níng qì wéi jīng jù néng yǐ chǎng suō nóng ér zhì jī wēi xiǎn liàng
凝气为精,聚能以场,缩浓而质,积微显量。
huà jù huàn xū huǎng hū chéng xiàng qiáng gù líng ruò róu yì zhì gāng
化巨幻虚,恍惚成象,强固凌弱,柔亦制刚。
zhōng jí bì fǎn cún xīng qū wáng sè kōng lún huí dòng jìng héng cháng
终极必反,存兴趋亡,色空轮回,动静恒常。
wéi shí zhòng míng yī lǐ wàn fāng fù mǔ diē niáng méi chǐ nán wàng
唯实众名,一理万方,父母爹娘,没齿难忘。
xiōng dì jiě mèi wēi kùn zhù bāng gū yí shū jiù qīn qi hù fǎng
兄弟姐妹,危困助帮,姑姨叔舅,亲戚互访。
zhí nán guī shǎo bǔ yù zhuó zhuàng fū qī xiāng jìng mèng yì zāo kāng
侄男闺少,哺育茁壮,夫妻相敬,梦忆糟糠。
gé wū lín shě yù shì qiān liàng bó gōng yù pó cí xiào shàn yǎng
隔屋邻舍,遇事谦谅,伯公妪婆,慈孝赡养。
zūn péng lǐ yǒu rén yì jūn láng yán huáng èr dì yáo shùn shàn ràng
尊朋礼友,仁义君郎,炎黄二帝,尧舜禅让。
yǔ qǐ shì xí miè jié shāng tāng zhōu wǔ fá zhòu hòu liè gè bāng
禹启世袭,灭桀商汤,周武伐纣,侯列各邦。
qín huáng jí quán hàn liú chǔ xiàng dǐng lì gē jù luàn jìn bā wáng
秦皇集权,汉刘楚项,鼎立割据,乱晋八王。
nán běi duì zhì fǔ xiǔ suí yáng zhēn guān zhèng yào wǔ dài xù táng
南北对峙,腐朽隋炀,贞观政要,五代续唐。
chén qiáo bīng biàn chǐ rǔ jìng kāng yē lǜ wán yán yuán jiàn sòng jiāng
陈桥兵变,耻辱靖康,耶律完颜,元建宋僵。
zhōng lí tài zǔ chóng zhēn diào sàng qīng jūn rù guān dà chén zhù cáng
钟离太祖,崇祯吊丧,清军入关,大臣驻藏。
fěn suì pàn zhuó lí yù shè jiāng tái wān fù guī shǒu wèi biān fáng
粉碎叛卓,犁域设将,台湾复归,守卫边防。
yā piàn zhàn zhēng yīng zhàn xiāng gǎng wù xū wéi xīn shè huì gǎi liáng
鸦片战争,英占香港,戊戌维新,社会改良。
xīn hài gé mìng sūn wén sī xiǎng lián méng kàng wō guó gòng liǎng dǎng
辛亥革命,孙文思想,联盟抗倭,国共两党。
dìng dū jīng shī rén mín jiě fàng zhū zǐ bǎi jiā kǒng mèng lǎo zhuāng
定都京师,人民解放,诸子百家,孔孟老庄。
biǎn què líng yī lǔ bān qiǎo jiàng luó pán xiāo yào zhēn jiǔ liáo shāng
扁鹊灵医,鲁班巧匠,罗盘硝药,针灸疗伤。
cài lún bì shēng jiàn zhēn xuán zàng yì jīng lùn yǔ shǐ jì dá chàng
蔡伦毕升,鉴真玄奘,易经论语,史记达畅。
hé tú luò shū suàn shù jiǔ zhāng xī sān hóng shuǐ liáo rú píng xiāng
河图洛书,算术九章,西三红水,聊儒瓶厢。
shī cí qǔ fù xì jù shuō chàng pí pá qín sè luó chǎ kēng qiāng
诗词曲赋,戏剧说唱,琵琶琴瑟,锣镲铿锵。
shēng xiāo wū yè wò dí yōu yáng zhēng yīn bēn fèn suǒ nà gāo kàng
笙箫呜咽,卧笛悠扬,筝音奔奋,唢呐高亢。
jīng hào kuāng lú dǒng yuán xiāo xiāng mǐ fú xiě yì bēi hóng jùn áng
荆浩匡庐,董源潇湘,米芾写意,悲鸿骏昂。
bǐ mò zhǐ yàn biǎn méi yíng bǎng kǎi lì zhuàn kè bēi tiē cǎo kuáng
笔墨纸砚,匾楣楹榜,楷隶篆刻,碑帖草狂。
dūn huáng shí kū cháng chéng wěi qiáng qīng tóng jiǎ gǔ lǚ yī shā shāng
敦煌石窟,长城伟墙,青铜甲骨,缕衣纱裳。
hǔ fú yuè jiàn táo mǎ yǒng zàng cǎi cí bǎo wèng sī chóu tā xiāng
虎符越剑,陶马俑葬,彩瓷宝瓮,丝绸他乡。
fán ěr sài gōng jīn zì tǎ zhuàng tài jī líng mù bǐ dé jiào táng
凡尔赛宫,金字塔状,泰姬陵墓,彼得教堂。
zì yóu nǚ shén xī là sù xiàng zuì hòu wǎn cān chuàng zào yà dāng
自由女神,希腊塑像,最后晚餐,创造亚当。
tíng xiè lóu gé sì miào diàn láng péng mén bì hù zhàng shì lǜ chuāng
亭榭楼阁,寺庙殿廊,蓬门荜户,丈室绿窗。
fǔ dì bié shù huà dòng diāo liáng tíng yuàn tà bù yǐng píng mù zhàng
府弟别墅,画栋雕梁,庭院踏步,影屏幕障。
chéng chén zǎo jǐng lí ba zhù zhuāng xián duò fú kào píng lán tiào wàng
承尘藻井,篱笆柱桩,舷舵扶靠,凭栏眺望。
xuán yá qiào bì fēng luán dié zhàng quán pēn lán zhào tuān jí bào dàng
悬崖峭壁,峰峦叠嶂,泉喷岚罩,湍急瀑宕。
xiá gōu tán yuān xī jiàn liú tǎng chí qú yàn bà zhǎo zé ní táng
峡沟潭渊,溪涧流淌,池渠堰坝,沼泽泥塘。
xuán wō dài bō jiāo yǔ lián jiāng xiōng yǒng péng pài jīng tāo hài làng
漩涡带波,礁屿连江, 汹涌澎湃,惊涛骇浪。
zāi lào yì xiè xùn cháo fú zhǎng cāng sōng shòu bǎi chuí liǔ máo yáng
灾涝溢泻,汛潮浮涨,苍松寿柏,垂柳毛杨。
bā jiāo pú shàn bān zhú miè kuāng huái chūn yú huá shān guì róng zhāng
芭蕉蒲扇,斑竹篾筐,槐椿榆桦,杉桂榕樟。
zhāi fēi jǐn bì shān yuàn bīn páng píng pǔ lái yīn fēi kuī wù fāng
斋扉紧闭,栅苑濒旁,坪埔莱茵,菲窥坞坊。
qiáng wēi piān xiān pú hé wèi máng yùn dì jiá xīn bèi lěi lín láng
蔷薇翩跹,莆菏蔚茫,蕴蒂荚芯,蓓蕾琳琅。
qí huā yì huì yàn lì róng yāng lán hé jú méi sì jì fēn fāng
奇花异卉,艳丽荣秧,兰荷菊梅,四季芬芳。

dù juān qì xuè fú róng jí xiáng mò lì fù yù méi guī cì máng
杜鹃泣血,芙蓉吉祥,茉莉馥郁,玫瑰刺芒。

guā guǒ shū cài cōng suàn jiǔ jiāng huí jiāo qín kuí pí jiè là jiàng
瓜果蔬菜,葱蒜韭姜,茴椒芹葵,皮芥辣酱。

yún tái yù sǔn hú lu piáo ráng fān qié mó gu rǔ dàn chún niàng
芸苔芋笋,葫芦瓢瓤,番茄蘑菇,乳蛋醇酿。

diǎn yán shí cù cuì bo tián táng zhēn xiū zhǐ gān yáo zhuàn gāo liáng
碘盐食醋,脆卜甜糖,珍馐旨甘,肴馔膏粱。

pú táo měi jiǔ yù yè qióng jiāng kā fēi yì zhì míng chá shùn cháng
葡萄美酒,玉液琼浆,咖啡益智,茗茶顺肠。

táo lǐ xìng shì zhī xiān wèi shuǎng yē yòu chéng jú kě yǐn pǐn cháng
桃李杏柿,汁鲜味爽,椰柚橙桔,渴饮品尝。

bō luó gān jú gǎn lǎn bīng láng lí zǎo píng zhā lì lì liú táng
菠萝柑橘,橄榄槟榔,梨枣苹楂,荔栗榴棠。

kē dǒu bǎi wěi há má gǔ náng diào ěr qiū yǐn rú chóng mǎ huáng
蝌蚪摆尾,蛤蟆鼓囊,钓饵蚯蚓,蠕虫蚂蟥。

yīng wǔ xué shé mì fēng chuān máng biān fú qī dòng wú tóng yǐn huáng
鹦鹉学舌,蜜蜂穿忙,蝙蝠栖洞,梧桐引凰。

zhī zhū qiān bǔ míng líng zhù liáng qīng tíng zhèn chì jiū péng zhāng bǎng
蜘蛛牵补,螟蛉蛀粮,蜻蜓振翅,鸠鹏张膀。

ōu yīng yàn què hú dié yuān yāng lǐ jì nián jīng wā bàng luó páng
鸥莺燕雀,蝴蝶鸳鸯,鲤鲫鲇鲸,蛙蚌螺螃。

yá é chán yǒng guī luǎn yì huáng wén yíng shǔ yǐ shé xiē shàn mǎng
蚜蛾蝉蛹,龟卵翼蝗,蚊蝇鼠蚁,蛇蝎鳝蟒。

wú gōng dú xiàn xī shuài dēng chuǎng lù bèi hú li xióng bào chái láng
蜈蚣毒腺,蟋蟀蹬闯,鹿狈狐狸,熊豹豺狼。

yuán tí hóu zī tuó fū tǎ tǎng chú xīng pān shāo cí mǔ nì gāng
猿啼猴吱,鸵孵獭躺,雏猩攀梢,雌牡匿冈。

shā zhōu luò tuó xùn jié líng yáng
砂舟骆驼,迅捷羚羊。


 


dì èr bù fēn 第二部分
zhōng huá chū fán shuì shī jiàn xǐng jiǔ jiǔ jì mò qiān nián shǐ líng
中华初繁,睡狮渐醒,玖久纪末,千年始零。

hóng yè chāng shèng miào cè dì yíng zuǒ yòu jiān gù zǒng lǎn tǒng lǐng
宏业昌盛,妙策递迎,左右兼顾,总揽统领。

nèi qǔ wěn jìn wài jiāo zhì tóng jiē tī guò dù qiè jì hěn měng
内取稳进,外交志同,阶梯过度,切忌狠猛。

liù zéi qī hài jiān shì shěn tīng jiè tān xū xiào jiàn yuē yí xíng
六贼七害,监视审听,戒贪须效,践约宜行。

biǎn è bāo jì shǎng quàn fá chéng cāo rèn zhí fǔ sāi juān jiù yíng
贬恶褒绩,赏劝罚惩,操刃执斧,塞涓救荧。

shì rú tū qǐ chōu xīn xī píng tú féng xiǎn zhào xiāo yá yú méng
势如突起,抽薪熄平,途逢险兆,消芽于萌。

tiáo xī zhǐ fēn guì zài yòng héng yī fǎ móu zhì guān lì jiē zhèng
调息止纷,贵在用衡,依法谋治,官吏皆正。

tuī xián jiàn cái dǔ mào biàn róng chún pǔ kuān hòu xiá liè jìn zhōng
推贤荐材,睹貌辨容,纯朴宽厚,侠烈尽忠。

gěng zhí sù yí jīn huái tǎn chéng chán mèi jiǎo huá jī mǐn huì yǐng
耿直肃仪,襟怀袒诚,谄媚狡猾,机敏慧颖。

xiè dài lǎn duò zhuō bèn lù yōng yú mèi hú tu piān cái zhìcōng
懈怠懒惰,拙笨碌庸,愚昧糊涂,偏才至聪。

xiū sè jū shù jié jiàn hàn xióng gōng jǐn wèi jù jiān mò chí zhòng
羞涩拘束,杰健悍雄,恭谨畏惧,缄默持重。

jiāo shē ào màn qiè nuò huáng kǒng chāo yì dú jū tián dàn yún níng
骄奢傲慢,怯懦惶恐,超逸独居,恬淡匀宁。

cāi yí guǐ mì wēi yán yì yǒng bì bó qián chāo rǎng duó qí zōng
猜疑诡秘,威严毅勇,币帛钱钞,攘夺其宗。

qǐ cái pàn lì jià zhí jūn děng wù gōng kāi chǎng zēng fù jiǎn qióng
企财盼利,价值均等,务工开厂,增富减穷。

zī chǎn lěi jì shuì lǜ jiā chéng yín háng dài kuǎn chǔ xù bèi chǒng
资产累计,税率加乘,银行贷款,储蓄倍宠。
dǐ yā chāi jiè xún lì bù tíng gōng jǐ xū qiú shì huò chōng yíng
抵押拆借,循例不停,供给需求,市货充盈。

xiāo shòu mǎi mài kuī chà yú shèng zhài quàn gǔ piào bó dǔ shū yíng
销售买卖,亏差余剩,债券股票,博赌输赢。

wén zhuàn suī xǐ diē péi diān fēng xiū xián tuì yōu huàn lǜ shòu xiāo
闻赚虽喜,跌赔癫疯,休闲退优,涣虑受逍。

jù bīn shū kè yōu xiè huān zhāo bǎ zhǎn jiǎng qù yǐ chuáng dú xiǎo
拒宾疏客,忧谢欢招,把盏讲趣,倚床读晓。

yóu jǐng fá dù jì jué xuān xiāo mào guàn bì zhī mǎng yuán chū tiáo
游景筏渡,迹绝喧嚣,茂冠蔽枝,莽园出条。

bì lǐng dī cuì luò yè piāo yáo xīn chéng chè tòu yǎ yuè qù zào
碧岭滴翠,落叶飘摇,心澄彻透,雅悦去燥。

huī háo yì jiù jiā jù shū le qī zhū xiāng móu xiù méi xié wān
挥毫绎就,佳句抒了,漆珠镶眸,秀眉斜弯。

yīng kǒu hán xiào zhī yè yǐn xiàn áo bí dān qiào zhuì ěr shuāng huán
樱口含笑,脂靥隐现,敖鼻单翘,坠耳双环。

shū é tán sāi lóng jīng fèng yǎn qiàn shǒu ǒu bì ruǎn jǐng xuē jiān
舒额弹腮,龙睛凤眼,纤手藕臂,软颈削肩。

wū fà bǐ tún sū xiōng yāo jiān xiū tuǐ fù qū gōng jiǎo tíng zhàn
乌发比臀,酥胸腰间,修腿负躯,弓脚婷站。

mù yù jié shēn shū zhuāng qiáo bàn báo dài qīng shī jìng yào jiǎo lián
沐浴洁身,梳妆乔扮,薄黛轻施,靓耀矫莲。

fú jǐn shì pèi bīn líng xiù duàn zàn tàn chēng sòng wǎn ruò é xiān
服锦饰佩,缤绫绣缎,赞叹称颂,宛若娥仙。

ē mí tuó fó jué wù róng yuán sēng ní jì mò pú sà xiàng shàn
阿弥陀佛,觉悟融圆,僧尼寂寞,菩萨向善。

qíng tóu xì yīn yù jìng jiàn yuán zhuǎn shí mí xìng kǔ lè nǎo fán
情投系姻,欲净见缘,转识迷性,苦乐恼烦。

shèng dàn jī dū yuán zuì shú huán mù dì biàn zhèng cái pàn xié duān
圣诞基督,原罪赎还,目的辩证,裁判邪端。

cháo jìn guì bài xiān zhī zhù chuán wǒ zhǔ bǎo yòu hǎo wá ā dān
朝觐跪拜,先知注传,我主保佑,好娃阿丹。

gé lín tóng huà yī suǒ yù yán shā wēng tuō shì fú mó tàn àn
格林童话,伊索寓言,莎翁托氏,福摩探案。

dàn dīng gē dé jiā qiū shí tán péi gēn niú dùn ài yīn sī tǎn
但丁哥德,伽丘十谈,培根牛顿,爱因斯坦。

shì guǎn yīng ér kè lóng yí chuán xì bāo sù lěng tuō yǎng hé suān
试管婴儿,克隆遗传,细胞速冷,脱氧核酸。

mài chōng shù mǎ jǐ hé guī fàn wǎng luò tōng xùn chéng kòng yáo gǎn
脉冲数码,几何规范,网络通讯,程控遥感。

qū zhú jiàn tǐng zhōu jì dǎo dàn jī guāng fú shè kǔn bǎng huǒ jiàn
驱逐舰艇,洲际导弹,激光辐射,捆绑火箭。

shēng nà cè jù pín yóu wū rǎn diǎn xiàn miàn duàn qiú hú cè xián
声纳测距,贫铀污染,点线面段,球弧侧弦。

líng zhuī léng jiǎo tū āo dǐng jiān shù piě nà zhé dǒu gǒng tuǒ quān
菱锥棱角,凸凹顶尖,竖撇捺折,陡拱椭圈。

ào yùn jìng jì táo tài shāi xuǎn kuà yuè duǎn pǎo bèng tiào chēng gān
奥运竞技,淘汰筛选,跨跃短跑,蹦跳撑竿。

tiě bǐng biāo qiāng lěi zú pái lán qì chē lā lì jià shān shǐ fān
铁饼标枪,垒足排篮,汽车拉力,驾舢驶帆。

dāo chuí gùn bàng gōu zhǎo zhàng biān suǒ liàn gàng líng shuāi jiāo jī quán
刀锤棍棒,钩爪杖鞭,锁链杠铃,摔跤击拳。

shěng qū shǔ jiāo cūn zhèn tún diàn gēng yún lóu pá bō pǎng jiǎo bàn
省区署郊,村镇屯店,耕耘耧耙,播耪搅拌。

nóng kěn guàn gài yú liè bó chuán chái péng chuī rè mù chù fèn yān
农垦灌溉,渔猎驳船,柴棚炊热,牧畜粪烟。

mó yā jiào shī féi gōng lín dàn xué jiāo niào shēn huī mái shǐ qiǎn
膜压窖湿,肥攻磷氮,穴浇尿深,灰埋屎浅。

dào mài gǔ dòu bì má shǔ mián sù bāo zhī fū shú jiē jià gǎn
稻麦谷豆,蓖麻薯棉,粟苞芝麸,秫秸稼秆。

mí shǔ bí qí suō bài zhè wān gěng dī lǒng qí qiáo bǐ kē hàn
糜黍荸荠,蓑稗蔗豌,埂堤垄畦,荞秕稞旱。

hé miáo yīng suì màn fù téng chán zōng lǚ níng méng fēng kē zǐ tán
禾苗缨穗,蔓附藤缠,棕榈柠檬,枫棵紫檀。

jiǎn yā dǎ chà jià jiē chā qiān kē lì zǐ hé zhū ruǐ jīng gǎn
剪丫打杈,嫁接插扦,颗粒籽核,株蕊茎杆。

jī yā bào qún zhū zǎi mǎn quān lǘ luó kěn pō quǎn gǒu hù àn
鸡鸭抱群,猪仔满圈,驴骡啃坡,犬狗护岸。

jiù jū hǎn zōng xùn dú zhà huàn yú biē xiā xiè māo tù é cán
厩驹罕鬃,驯犊乍唤,鱼鳖虾蟹,猫兔鹅蚕。

xuán rào yīng gē āi gū hè yàn sù yíng zhā zhài zhěn gē dài dàn
旋绕鹰鸽,哀孤鹤雁,宿营扎寨,枕戈待旦。

shào gǎng róng jiè kuà ruì pī jiān shuài qí tǐng bá xùn shì yuè yǎn
哨岗戎诫,挎锐披坚,帅旗挺拔,训士阅演。

pán jù jiào jìn qíng zhì hū hǎn wěi zhuāng gēn zōng xìn hào zhē yǎn
磐踞较劲,擎帜呼喊,伪装跟踪,信号遮掩。

shāo zòng jí shì jìng hū shùn zàn yù yú chěng wù bǎ hōng zhōu xiàn
稍纵即逝,竟忽瞬暂,驭舆骋骛,靶轰州县。

chèn què sāo rǎo gòu zhù háo qiàn dié bào pín shèn yù dǎng zǔ lán
趁却骚扰,构筑壕堑,谍报频渗,御挡阻拦。

hào sǔn chóu sì mài lì wěi jiān gòu xiè fén zhǐ kuī shuǎi jìn yàn
耗损酬饲,迈历委艰,垢卸焚址,盔甩烬焰。

qín dí pò zhèn diào pài qiǎn fǎn wéi zhuī dǔ jié fú jiǎo quán jiān
擒敌破阵,调派遣返,围追堵截,伏剿全歼。

zhǎn lǚ lìng zhào tuì shuāi wù yàn diāo bǎo cuī huǐ yōng jǐ táo cuàn
崭旅另召,蜕衰勿厌,碉堡摧毁,拥挤逃窜。

fú lǔ jiǎo xiè shèng bài qián yán wǎng yǔn kěn fǒu jǔ jué kǎi yàn
俘虏缴械,胜败前沿,枉允肯否,咀嚼凯宴。

cǎn zāo xī shēng sù guǒ xí juàn fén guān shī nào hún pò qǐn mián
惨遭牺牲,素裹席卷,坟棺尸闹,魂魄寝眠。

huó zhe qí dǎo sǐ zé jì diàn lián fèng xùn zhí jiǎng gōng bān xián
活着祈祷,死则祭奠,廉奉殉职,奖功颁衔。

zǔ zhī chóu bèi fǔ xù shēn qiān bù shǔ liáo yuán tì lèi shān rán
组织筹备,抚恤申签,部属僚员,涕泪潸然。

biāo bǐng míng cè xuán shuò càn làn
彪炳铭册,炫烁灿烂。


 


dì sān bù fēn 第三部分
yù láo jìn zú sī diǎn xíng xiàn cí sòng kū sù míng qū shēn yuān
狱牢禁卒,司典刑宪,辞讼哭诉,鸣屈伸冤。

chǎng shì máo dùn pōu céng bāo jiǎn diàn lǜ chāng zhuó zhāo huà jiè xiàn
敞释矛盾,剖层剥茧,淀滤猖浊,昭划界限。

fáng ài zhēn chá huì lù shì huàn zǔ zhòu xià hu tiǎo xìn wū màn
妨碍侦察,贿赂仕宦,诅咒吓唬,挑衅侮谩。

jī fěng fěi bàng hún è chè yàn méng lóng jì liǎng réng liú xì xián
讥讽诽谤,浑噩撤验,朦胧伎俩,仍留隙嫌。

zhēn zhuó chān huǎng bāo bì wǔ mán yǔn duò jí jǐng yāng jí cí juàn
斟酌掺谎,包庇捂瞒,陨堕棘阱,殃及祠眷。

jiǎn jǔ chá fēng dài bǔ kui wán zuò jiān fàn kē jī ná xié bàn
检举查封,逮捕魁顽,作奸犯科,缉拿协办。

yāo mó guǐ guài xiōng shà kù yán dǎi tú huài lèi zhēng níng zuǐ liǎn
妖魔鬼怪,凶煞酷阎,歹徒坏类,狰狞嘴脸。

lè bī háo kuò sōu guā bēi jiàn guǎi jià hái tí kēng mēng yùn cán
勒逼豪阔,搜刮卑贱,拐架孩提,坑蒙孕残。

dào fěi jié qiè qiāo zhà qī piàn suō shǐ sǒng yǒng héng zhēng bào liǎn
盗匪劫窃,敲诈欺骗,唆使怂勇,横征暴敛。

shāo shā qiǎng lüè zāi zāng wū xiàn zǎi nüè yín bà pǐ liè diāo mán
烧杀抢掠,栽赃诬陷,宰虐淫霸,痞劣刁蛮。

xiá nì chāng jì róu lìn bìn huán wěi xiè fù guǎ tú lù bì zhǎn
狎昵娼妓,蹂躏鬓鬟,猥亵妇寡,屠戮毙斩。

máng shēn yòu yǐn dào zhì hūn àn bì nú duǒ bì yuàn chì zé qiǎn
氓绅诱瘾,倒置昏暗,婢奴躲避,怨斥责谴。

xù ōu zī huò bì huì fàn làn tōu lòu jiǎ mào wàng fàn mù juān
酗殴滋祸,弊秽泛滥,偷漏假冒,妄贩募捐。

tì qiú kǎo wèn kuǐ lěi fū yǎn jiǎo xìng ráo shù qī gào shè miǎn
剃囚拷问,傀儡敷衍,侥幸饶恕,期告赦免。

liào kào láng dāng chàn huǐ yǐ hàn cōng huāng shī cuò xú duó pǔ tuán
镣铐锒铛,忏悔已憾,匆慌失措,徐踱圃团。

chóu chú pái huái páng huáng bù tiān jiǒng jiāo chóu xù lún tuí gǒu chuǎn
踌躇徘徊,彷徨怖添,窘焦愁绪,沦颓苟喘。

shī zǎo qū huí máo cè chòu biàn jiǎ nà gài lǚ xīn gāng xī qiān
虱蚤蛆蛔,茅厕臭便,钾钠钙铝,锌钢锡铅。

niè tī zhě wū gè bèi bó fán péng gǒng guī liú běn qíng měng tàn
镍锑锗钨,铬钡铂钒,硼汞硅硫,苯氰锰碳。

lǜ qīng hài fú xī tīng quē wán pī shēn xī xī fēn tài tóng quán
氯氢氦氟,烯烃炔烷,砒砷硒矽,酚酞酮醛。

qiāng táng zāng fǔ pí shèn suǐ dǎn chún sǎng hóu lóng yí yì fù tiǎn
腔膛脏腑,脾肾髓胆,唇嗓喉咙,颐臆腹腆。

gāng kuà qí zhǐ xī lú kuàng jiǎn fáng biāo rǒng zhuì quán jiá hái qiàn
肛胯脐趾,膝颅眶睑,肪膘冗赘,颧颊骸嵌。

hān shǎ chī dāi lóng yǎ tān huàn gē da dòu zhěn nóng chuāng tū xuǎn
憨傻痴呆,聋哑瘫痪,疙瘩痘疹,脓疮秃癣。

méi fū sāo yǎng bā hén yù quán yōng jū zhì lì lài jiè bó wàn
霉肤搔痒,疤痕愈痊,痈疽痔痢,癞疥脖腕。

zhàng biě bì qué cuì nüè yè àn gē bo yè chí jìng zhī dǒu chàn
瘴瘪痹瘸,瘁疟腋胺,胳膊腋弛,胫肢抖颤。

wèi yí kuì yáng jīn jī jìng luán xié lèi téng tòng páng guāng jūn zhān
胃胰溃疡,筋肌痉挛,胁肋疼痛,膀胱菌沾。

ài zī qīn lüè wēn yì kuò sàn zhǒng liú ái zhèng láo bèi pí juàn
艾兹侵略,瘟疫扩散,肿瘤癌症,劳惫疲倦。

jǐng tì jí bìng zhěn yàng yù huàn shì mǔ gù yōng pú yì pìn huàn
警惕疾病,诊恙预患,侍姆雇佣,仆役聘换。

dōng jiē cǎi gòu bàng chèng ròu xiàn zhǎng sháo lú zào liào duī chú guǎn
东街采购,磅秤肉馅,掌勺炉灶,料堆厨馆。

liū zhà xūn kǎo dùn zhǔ lǔ yān hōng bèi lào kàng huì chǎo zhuó shuàn
溜炸熏烤,炖煮卤腌,烘焙烙炕,烩炒灼涮。

mēn bào liáo tàng pēng zhēng áo jiān fēng huàn pō lì yùn jiào zuì hān
焖爆燎烫,烹蒸熬煎,烽焕泼沥,酝酵醉酣。

hūn xīng fèi pú huá nèn dù gān lóng tì gāo zhǒu zhān rùn nuò wán
荤腥肺脯,滑嫩肚肝,笼屉羔肘,粘润糯丸。

jīng gāo mó jiǎo xī zhōu chóu fàn mí fèi gēng jiǔ yóu jìn màn mán
粳糕馍饺,稀粥稠饭,糜费羹灸,油浸漫馒。

è zé cū cāo bǎo tī nì xián yào shi niǔ kòu dōu dài wéi lián
饿择粗糙,饱剔腻咸,钥匙纽扣,兜袋帷帘。

hé tào xiāng guì wǎ guàn yú tán zào gāng yá jù bēi dié kuài wǎn
盒套箱柜,瓦罐盂痰,皂缸牙具,杯碟筷碗。

zhàng màn xuē mào zhěng qí guà shuān hú guō pén tǒng qì mǐn xiá tán
帐幔靴帽,整齐挂拴,壶锅盆桶,器皿匣坛。

tiáo zhou lā jī kuàng zhé jiǎn fán jiā dāng ǎo páo lǒu jiù dēng sǎn
笤帚垃圾,矿蛰碱矾,夹裆袄袍,篓臼灯伞。

bō qiān jiǎo niǔ chā chú biǎo lián pīng pāng huàng tóng jiāng shéng kē bàn
钵钎铰钮,叉橱表镰,乒乓晃瞳,缰绳磕绊。

shān hú bèi ké mǎ nǎo méi tàn pào mò péng zhàng hāo wěi sà miǎn
珊瑚贝壳,玛瑙煤炭,泡沫膨胀,蒿苇飒冕。

diàn chóu zū lìn bù wèi cǐ bān gǔn niǎn wō wò zhá zhù miǎo pàn
佃畴租赁,埠位此般,辊辗蜗斡,闸贮淼畔。

xiǎng jué bīn bīn zhòu yì juān juàn zhì líng bìng bó ē nuó nī màn
享爵彬斌,胄裔娟隽,雉翎并勃,婀娜妮曼。

cāng fǔ xiù shí yòu mó mǎo hàn téng là yìn shuā zèng jì yóu jiàn
舱釜锈蚀,釉磨铆焊,誊蜡印刷,赠寄邮件。

suǒ xiè zhàng bù huì cì dié hàn qí pái yì pīn yá xiàng chù huàn
琐屑账簿,惠赐牒翰,棋牌奕拼,衙巷畜豢。

qǐ gài zhù tǎo diāo chī jī chán kù cāng xún luó áo yù fǔ kān
乞丐住讨,叼吃饥馋,库仓巡逻,翱峪俯瞰。

ān qí zhòu dùn chà nà jìn yuán kǎn kě qí qū chà jìng wān yán
鞍骑骤遁,刹那近垣,坎坷崎岖,岔径蜿蜒。

zūn yú guǐ zhé guàng áo jùn diān pī lì guàn xiāo yū chǔ nì yān
遵逾轨辙,逛遨峻颠,霹雳贯霄,淤础溺淹。

shà zhuàng bēng tā yáo ān tún tián yì kuò qīng fù gū kuǎ suì hán
厦幢崩塌,窑庵囤填,邑廓倾覆,箍垮隧涵。

huái xiè zhì gū pǔ jiàn tīng lán qiú yǒng shè tāo bó ào xùn xián
淮泄滞沽,浦溅汀澜,泅泳涉滔,渤澳浚涎。

bó bǎn huō quē wéi jiǎng wāi tān lòu cháo diāo cōng jī shū liè yán
舶舨豁缺,桅桨歪坍,陋巢凋囱,畸枢裂檐。

yá hé jié kū zhā zǐ sāo shān yáo jué xiáo huò shì fēi què duàn
涯涸竭枯,渣滓臊膻,谣决淆惑,是非确断。

fān yì shòu kè kǎo jiū zuān yán wù cuò dān gē yóu yù qǐ gǎn
翻译授课,考究钻研,误错耽搁,犹豫岂敢。

yè piān huì gǎo biān jí jiào kān gù mí gěng gài zǎi bǎn dēng kān
页篇汇稿,编辑校勘,故谜梗概,载版登刊。

zhuān tí shān jié pǔ biàn liú lǎn jiā ǒu hūn pèi hán liàn sī yǐ
专题删节,普遍浏览,嘉偶婚配,函恋私已。

xù shù mián yán huǎn chí xún mì zuò méi jiè shào qīng huò jiāo xí
叙述绵延,缓迟寻觅,做媒介绍,卿获娇媳。

chuí huáng náo bó yuè chuī jiào qǔ pào zhèn fáng zhái xuān fèi nòng lǐ
槌簧铙钹,乐吹轿娶,炮震房宅,宣沸弄里。

lǎ ba zào shǎng mù cuī chuàn yì dīng zhǔ qīn péi bèi fèn ǎi dī
喇叭噪晌,暮催串艺,叮嘱钦陪,辈份矮低。

shù niè jì sì kūn zhòng shēng zǐ jiǎn tiē chěng sòng zú lǎo shěn xù
庶孽继嗣,昆仲甥姊,柬贴逞送,族姥婶婿。

gǎn fù yāo qǐng zhù hè qìng xǐ niǔ niē jú cù xiàn mù dù jí
赶赴邀请,祝贺庆禧,扭捏局促,羡慕妒嫉。

gē sǎo zī xún huǒ bàn cān yì bà mā ēn zhǔn yé nǎi píng pī
哥嫂咨询,伙伴参议,爸妈恩准,爷奶评批。

wú nǐ ǎn tā zán mén miǎn lì mú yàng jùn qiào xián shū líng lì
吾你俺她,咱们勉励,模样俊俏,娴淑伶俐。

guān jīn qún shān hùn fǎng róng xù kuàng zhǎn qiàn zhào jìng shì yìng zī
纶巾裙衫,混纺绒絮,框展倩照,镜示映姿。

kòu shǒu jū gōng suí sú qiān xǐ dài bì bǐng guī chéng nuò huò yǔ
叩首鞠躬,随俗迁徙,戴璧秉圭,呈诺或与。

shì dú hóng yuàn rán zhú qià yú rèn shēn pēi tāi ǒu tù miǎn xi
誓牍弘愿,燃烛洽娱,妊娠胚胎,呕吐娩嬉。

tè shū gòng xiàn yǒng xiǎng xūn yù
特殊贡献,永享勋誉。

 

 

dì sì bù fēn 第四部分

yòu zhì zǎo qiào wán shuǎ liàn xí tóu nǎo rèn niàn jué qín jiǎn xī
幼稚早窍,玩耍练习,头脑认念,诀勤简析。

yī èr mó fǎng sān sì yùn dǐ wǔ liù miáo huì qī bā pì yù
壹贰摹仿,叁肆韵底,伍陆描绘,柒捌譬喻。

yín cóng chàng ò yǒng kuā suǒ xī bèi qiàn shú jiù sòng sì pǔ lǚ
吟从倡哦,咏夸所悉,背欠熟旧,诵似谱吕。

sháo nǔ xiāo mèi zhūn huì zhāo xī zī zhì fú něi cuō tuō zhì yì
韶努宵寐,谆诲朝夕,孜挚弗馁,磋砣窒肄。

pàng shòu xiǎo nān xiù tiǎn shǔn xī yī yā ā nǎ wèi hǒng guāi dí
胖瘦小囡,嗅舔吮吸,咿呀啊哪,喂哄乖嫡。

zuò mō gǔn pá chì hàn lín lí suì bàn juè jiàng chì jǐ luǒ
坐摸滚爬,炽汗淋漓,岁半倔犟,赤脊裸屁。

sǎ sǎo tīng chú cā mǒ zhuō yǐ dūn dǎo jǔ dèng jīng yíng bō lí
洒扫厅除,擦抹桌椅,墩蹈矩凳,晶莹玻璃。

jù cuò záo páo dùn xiān fēng bì qiāo chú gǎo chǎn luó wén bò ji
锯锉凿刨,钝锨锋匕,锹锄镐铲,箩纹簸箕。

xié wà chèn kù féng rèn zhuì xǐ zhān diàn tǎn rù liàng shài gēng tì
鞋袜衬裤,缝纫缀洗,毡垫毯褥,晾晒更替。

āng fú guà zì wǎn xiù zhuó dí pù gài péng lǚ fèi pò diū qì
肮袱褂渍,挽袖濯涤,铺盖篷履,废粕丢弃。

bèng wèi jī tǒng chù rì sǒng yì zěn me xìng zǎ fǔ zuǒ dá yì
泵谓唧筒,矗日耸屹,怎么姓咋,辅佐答翊。

lì lín zhuàn dào qì jí nǎi bì shà quán é qǐng cì kě jiào yì
莅临撰到,砌级乃陛,霎诠俄顷,次可叫翌。

dǔ lù shèn hěn wěn zòu wú bǐ xiá cī duì diàn lìn sè chǎn xī
笃录甚很,紊奏芜鄙,暇疵兑玷,吝啬阐惜。

wù wō nuǎn qín huì shuò wàng xī zhī hū zhě yě yī xū xī yǐ
鹜窝暖禽,晦朔旺汐,之乎者也,噫嘘兮矣。

qiě yòu yān zāi bā ma yù ne yāo wǔ yǒu sì yín mǎo chǒu yǐ
且又焉哉,吧吗吁呢,夭午酉巳,寅卯丑乙。

bǐng gēng rén guǐ gān zhī jin xī dūn jūn mǔ jīn shí bǎi qiān yì
丙庚壬癸,干支今昔,吨钧亩斤,拾佰仟亿。

zhī měi miǎo gè chǐ cùn àng lí zhóu fú sōu bàn méi duǒ chá pǐ
只每秒个,尺寸盎厘,轴幅艘瓣,枚朵茬匹。

zhōng xún liàng jiè běn zuò shǐ jì duì dàng fù chǔ zhàng shì tàng yú
盅旬辆届,本座矢剂,队档副处,仗式趟隅。

kāng kǎi yú kuài xiá ài chóu chàng fèn nù zēng hèn biē mèn dū nang
慷慨愉快,狭隘惆怅,愤怒憎恨,憋闷嘟囔。

wěi mí qiáo cuì jiù qiàn yì yàng lián mǐn cán kuì chuāng cè qī liáng
萎靡憔悴,疚歉抑怏,怜悯惭愧,怆恻凄凉。

tāo wā kōu jué dān tái káng bān jiū qiā kǎ wò lún pī nǐng bān
掏挖抠掘,担抬扛搬,揪掐卡握,抡劈拧扳。

cuō róu kāi shì fú liáo tuō dǎn tǒng jiā lǒu kuò tuò pū qiào xiān
搓揉揩拭,拂撩拖掸,捅挟搂括,拓扑撬掀。

chāo lāo cuō pěng zhāi jiē zhuā jiǎn lèi dǎo chuí zá pāo rēng zhì guàn
抄捞撮捧,摘揭抓拣,擂捣捶砸,抛扔掷掼。

pāi chuāi lǒng chě bā bō náo jiǎn nuó dā āi yè zhèng zhuài bó shuān
拍揣拢扯,扒拨挠捡,挪搭挨掖,挣拽搏栓。

chān hāng niǎn zhá juē táng xié niǎn niān yuán zhǔ shè zhěng cuò ào àn
搀夯碾轧,撅搪携捻,拈援拄摄,拯挫拗按。

tān niǎn shāo zhǎo luò gǎo diào hàn chá duō chù jué zòu nǐ mǔ shàn
摊撵捎找,摞搞掉捍,搽掇搐抉,揍拟拇擅。

pēng sī bìn è diān wō tà zǎn yī zhuō jué lǔ sǒu chè bāi hàn
抨撕摈扼,掂挝挞攒,揖捉攫掳,擞掣掰撼。

dìng jiàn xǐ máo qián dìng dù duàn shān zhá jiǒng niè róng zhù yě liàn
钉键铣锚,钳锭镀锻,煽铡炯镊,熔铸冶炼。

qiāo yǒng bǒ duò tī cǎi tà cuān pā dūn zào zhǒng cèng tí bá tan
跷踊跛跺,踢踩蹋蹿,趴蹲躁踵,蹭蹄跋昙。

mī jié dǔn dèng zhēng cǎi zhǎ zhān dīng qiáo chǒu miáo máng gǔ xiā kàn
眯睫盹瞪,睁睬眨瞻,盯瞧瞅瞄,盲瞽瞎看。

piē zhǔ yāng wèi yūn shǔ jù xuàn shuí yà huì miù yè dìng é yàn
瞥瞩央未,晕曙炬眩,谁讶讳谬,谒订讹谚。

zhōu zhū yì chà gāi huī qì chán kān pī zhuān chá pēng zhēn cí kǎn
诌诛谊诧,该诙讫谗,堪坯砖碴,砰砧磁砍。

kē cí píng yíng miǎo miè niān fān róng jiè sháo zhàn zhòu fù jiǎo lǎn
苛茨萍萤,藐蔑蔫蕃,茸藉芍蘸,绉缚绞缆。

gāng zōng wěi chuō juàn tāo bēng zhàn xuàn jiū liáo dì pí chè jǔ màn
纲综纬绰,绢绦绷绽,绚纠缭缔,毗澈沮漫。

zǎo sù ōu qìn róng niè shù huàn bīn yí nìng qī zhāng nào wā lián
澡溯沤沁,溶涅漱浣,滨沂泞沏,漳淖洼涟。

liáo còu lǐn liè zhēng pà dǒng wǎn qiāo dào chén jì yí shì qiè dàn
潦凑凛冽,怔怕懂惋,悄悼忱悸,怡恃惬惮。

xīng è huī wǔ wéi qià shè guàn rěn kěn rě wèi dòng ào fèn diàn
惺愕恢怃,惟恰慑惯,忍恳惹慰,恫懊忿惦。

jiā xí qiāo lǐn zhuī zhá suō chuán xiē bāng léng zhà zhēn xiàng cáo zhàn
枷檄橇檩,椎札梭椽,楔梆楞榨,榛橡槽栈。

zhāng ruì liú líng fá yáo lǚ yǎn wēi cháng tǎng pì jǐn sì bàng jiǎn
璋瑞琉玲,乏瑶屡奄,偎偿倘僻,仅伺傍俭。

gū yáng chǐ jù shí qiáo lǚ jiān gāo bó cuàn cù gòu fēn nǎi ān
估佯侈俱,什侨侣笺,篙箔篡簇,够氛氖氨。

āi shāng duǒ xū wéi huáng yìng lì nì suí xùn pò yū dòu bèng qì
埃墒垛墟,违磺硬砾,逆遂逊迫,迂逗迸迄。

tuì gāi zhè tíng tiáo è dié xī guì duò guǎ yǎo zuó pù qíng xī
褪赅这廷,迢遏迭犀,刽剁剐舀,昨曝晴晰。

qí è tūn yē rú líng chǔn zhí tā shē nín yǔ zhēn kuì cuì jì
鳍鳄吞噎,孺龄蠢殖,它赊您予,帧聩粹既。

liú fú lào shàn tuó wèi xiē jū bǐng xíng xiá mào jiāo mǒu guà bì
馏凫酪膳,驮猬歇狙,禀型辖贸,胶某卦敝。

lún bìn chà huǎng xiē mò ái zhǎi diàn tuǒ nài tóng pō jùn chuō qì
仑殡衩幌,些陌皑窄,甸妥奈彤,颇竣戳契。

zhōng biàn pà nài zhēn suì lóng yì lǜ wù mù qí béng dài è bì
衷辫帕耐,臻祟窿诣,率晤睦歧,甭殆厄毖。

fá qǔ hè qiào yān yè zhòu pì hē chì páo xiāo yāo he chǎo mà
阀龋褐鞘,阉曳皱辟,呵叱咆哮,吆喝吵骂。

fēn fù dí gu jī li wā lā duō suō láo dao kēng chi qī chā
吩咐嘀咕,叽哩哇啦,哆嗦唠叨,吭哧嘁喳。

shēn hǒu háo xiào wēng sī liáo huá niè shì dié yǎo dōng qiàng āi shá
呻吼嚎啸,嗡嘶嘹哗,啮噬喋咬,咚呛唉啥。

tì tuò ké sou āi yō hēng hā xī rǎng hēi yàn pēi wěn cháo pā
嚏唾咳嗽,哎哟哼哈,嘻嚷嘿唁,呸吻嘲啪。

n fèi pí jin mi shì chī ma xiōng zhé bó wǎn jīng wèi hán dān
嗯吠啤噤,咪嗜嗤嘛,匈哲亳皖,兢渭邯郸。

yí dǎi lì dòng fén suí bà shàn jīn jì hù liáo zhè mǐn yuè shǎn
彝傣傈侗,汾绥罢汕,津冀沪辽,浙闽粤陕。

huī è diān yú lǒng shǔ gàn qián guō wú zhào wèi niè lù kuàng yuán
徽鄂滇渝,陇蜀赣黔,郭吴赵魏,聂路况袁。

zhū xǔ gǒng dèng péng yáo lì hán cuī hú jiǎ zhèng sū yīn kòu tán
朱许巩邓,彭姚厉韩,崔胡贾郑,苏殷寇谭。

xiāo rèn shàng fù qiú shěn páng pān gōu lǎng wéi fǔ cóng huò lóu yán
萧任尚付,仇沈庞潘,勾朗韦甫,丛霍娄闫。

zōu pǔluò xuē wèi háng wǎn féng chǔ lù yí dí lài jī jiǎn
邹朴俞雒,薛尉杭婉,冯褚禄夷,狄赖稽翦。

bā wū yóu yú ōu fù xiāo fán gū lú hǎo pèi yīn xíng móu kàn
巴巫尤虞,欧傅肖樊,辜卢郝沛,荫邢牟阚。

céng jiǎng cáo dòu qiū shào mì ruǎn gōng qí jìn bào mù ní mò biàn
曾蒋曹窦,邱邵泌阮,龚祁靳鲍,穆倪莫卞。

chún péi jì chú tái kuàng yǐn zhān zhēn wú xiāng gāo fān rú ǎi lán
淳裴蓟滁,邰邝尹詹,甄毋襄皋,藩茹蔼蓝。

hè rùn gā rèn sāi zhú gào xiǎn zhēn jiá yì quē cén kuí qiú luán
赫闰嘎韧,塞竺郜冼,箴郏熠阙,岑奎裘栾。

xīn rǔ jí shèn dí jiě chéng rǎn xīn fú jì zhào kē wǔ zhàn yàn
忻汝汲慎,翟解丞冉,欣苻济肇,柯仵湛晏。

jī shē tóng miào lí gě xuān yuán
嵇佘仝缪,黎葛轩辕。

 

 

 

 

 • 上一篇文章:

 • 下一篇文章:
 • 
  网站首页 | 网站声明 | 隐私保护 | 联系我们
  点击申请点击申请点击申请点击申请点击申请
   
  Copyright © 幸氏家族网 All Rights Reserved
  联系人:幸茂林 手机:13924837839 E-mail:xingmaolin1978@163.com QQ:17753108 幸氏家族网qq群:21356258
  幸氏 幸氏家族网 天下幸氏一家人